Annelien Stuyck2017-02-20T12:55:34+00:00

WELKOM

Opvoeden… als ouder is het veelal genieten van de fijne momenten met je kind(eren), hen zien groeien en plezier maken, hen troosten en ondersteunen als ze het nodig hebben.

Af en toe is opvoeden ook eens diep ademhalen, soms niet goed weten waar naartoe. Niet altijd verloopt het opvoeden vanzelf, soms word je als ouder/opvoedingsfiguur geconfronteerd met (fameuze) uitdagingen. Het is dan soms echt zoeken naar een aanpak die werkt.

Als orthopedagoog ga ik dan ook graag samen met kinderen en hun ouders op weg om te zoeken wat de moeilijkheden in de opvoeding, het gedrag en/of de ontwikkeling van kinderen en jongeren betekenen binnen het gezin en hun context. Ik benader de aanwezige zorgen niet zozeer als een individuele zorg/moeilijkheid maar tracht vanuit een brede bril te kijken. In de eerste plaats wil ik deze moeilijkheden beter proberen te begrijpen om op die manier samen met het gezin te kunnen zoeken hoe we (kleine) stapjes tot vooruitgang kunnen zetten, alsook hoe deze problemen voorkomen kunnen worden.

Vanuit een positieve opvoedingsgedachte en via creatieve methodieken gebruik te maken van de eigen krachten en competenties van kinderen en ouders, tracht ik gezinnen te kunnen begeleiden opdat ze opnieuw/verder kunnen groeien en ontwikkelen… Te kunnen groeien als kind, als ouder en als gezin, zodat het gezinsleven een warm en fijn nest kan zijn!

PROFIEL

Tijdens mijn opleiding heb ik binnen mijn stages altijd gewerkt met kinderen en jongeren én hun gezin/context. Aanvullend heb ik ook gewerkt als PAB-assistente voor kinderen met ADHD, ASS en een visuele problematiek.

Op dit moment werk ik, naast mijn begeleidingen voor Praktijk Mondriaan, als oudertrainer en gezinsbegeleider binnen een behandelprogramma voor kinderen met gedragsproblemen. Daar werk ik vooral met oplossingsgerichte-, gedrags- en systeemtherapeutische methodieken om ouders te ondersteunen in de opvoeding.