Christel Lenaers2018-09-30T21:01:50+00:00

Welkom

Ik ben ben Christel: 53 jaar, weduwe en moeder van een plus-gezin van vijf. 25 jaar heb ik ervaring als advocaat in familiale en jeugdzaken. Ik ken goed de juridische wereld met al zijn familiale procedures en geschillen.

Al snel moest ik vaststellen dat de problemen niet stoppen bij een uitspraak van een rechtbank; dat conflicten zich ook voordoen nadat de rechter een vonnis heeft geveld; dat er nieuwe problemen ontstaan omdat een beslissing door de rechter gedwongen wordt opgelegd waar minstens één van de partijen zich niet goed bij voelt. In 2003 volgde ik de specialisatie Familiale Bemiddeling aan de KULeuven.

Het is mijn streven dat mensen in hun onderlinge conflicten komen tot duurzame oplossingen. En ik wil hierin steun en hulp bieden. Bemiddeling is niet alleen sneller en minder kostelijk dan gerechtelijke procedures, het biedt ook uitkomst op een duurzamere oplossing, waar de betrokken partijen zichzelf in kunnen vinden.

Bij het behandelen van de vele (v)echtscheidingen waar ook dikwijls kinderen bij betrokken zijn, het zien van de impact van een scheiding op de betrokkenen, ouders en kinderen, heb ik moeten vaststellen dat juridische procedures niet steeds goede resultaten opleveren; Zij worden veelal door de betrokkenen als negatief ervaren en bieden dan weinig soelaas in de onderlinge relaties. Het heeft mij volop de bemiddelingsweg doen inslaan, met veel voldoening als gevolg. Het welzijn van de kinderen, de levenskwaliteit van de betrokkenen, zijn voor mij als bemiddelaar een doel. Bemiddeling werkt alleen als partijen bereid zijn om actief te zoeken naar een oplossing voor hun conflicten. Als mediator zal ik het bemiddelingsproces leiden en mij niet echt inhoudelijk met het conflict tussen partijen bezighouden. Partijen zullen zelf oplossingen zoeken, het is de bedoeling samen een oplossing te vinden. Ik zal helpen bij het zoeken naar deze eigen oplossingen, het gesprek leiden en ervoor waken dat iedereen voldoende gelegenheid krijgt om zijn verhaal te doen. De nadruk ligt op de belangen achter de argumenten en standpunten. Ik zal erop toezien dat de belangen van elk kunnen achterhaald worden. Het zal mijn bezorgdheid zijn om de communicatie tussen partijen te verbeteren, zodat zij zelf in staat zijn om samen tot een oplossing te komen.

De voordelen van bemiddeling

Niemand houdt van conflicten, je ligt er van wakker, krijgt er stress van, het beïnvloedt je levenskwaliteit. Met behulp van een bemiddelaar zullen je conflicten een oplossing krijgen.

  • In een relatief kort tijdsbestek (gemiddeld 3 tot 5 gesprekken),
  • Je zoekt zelf de oplossing
  • De oplossing is duurzaam en bevredigend
  • Kostenbeperkend, geen nodeloze procedurekosten