Rebekka Van Caekenberghe2018-10-08T10:14:12+00:00

Welkom

Hallo, ik ben Rebekka! De laatste vier schooljaren was ik werkzaam als Psychopedagogisch Consulent binnen
het CLB GO! Gent. Ik stond in voor het begeleiden en diagnosticeren van kinderen en
jongeren op psychosociaal, schools en emotioneel vlak.

De eerste twee jaar na het beëindigen van mijn studies en het voorbije jaar was ik aan
de slag in verscheidene multidisciplinaire revalidatiecentra. Ik zorgde voor de
psychologische begeleiding van kleuters en lagere schoolkinderen met
ontwikkelingsstoornissen. Tot slot behoorden psychosociale ouderbegeleiding en
opvoedingsondersteuning tot mijn werkveld.

Ik rondde intussen ook mijn opleiding Psychotraumatologie af. We trachten trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch
kader. Zo kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel
verder door het leven gaan.