6 x 2,5u
Op woensdagen van 20u tot 22.30u.
START: 6 januari 2019
Deelnamekosten : 275euro (inclusief syllabus)

In deze 6-weekse training leer je vaardigheden om beter om te gaan met de gevolgen van stress en je levenskwaliteit te verbeteren. Het programma combineert eenvoudige meditatietechnieken en wetenschappelijke psychologische inzichten over het hanteren van stress, negatieve emoties, piekeren en gezondheidsklachten. De basis is een training in mindfulness, waarbij je leert meer aandacht te geven aan je ervaring in het moment (wat je denkt, voelt, lichamelijk en zintuiglijk gewaar wordt) op een oordeelvrije en niet-reactieve manier. In diverse aandachts- en bewegingsoefeningen (o.a. lichte yoga) en zelfobservatie, leer je innerlijk in balans te blijven, milder en zorgzamer naar jezelf toe te zijn en algemeen bewuster in het leven te staan. Wetenschappelijke studies van deze op mindfulness-gebaseerde interventie bevestigen een gunstig effect op levenskwaliteit en welbevinden bij o.a. klachten als stress, angst, piekeren, sombere gedachten, slaapproblemen, chronische vermoeidheid en pijn.

De training bestaat uit 6 groepssessies (max 12 personen) van 2,5u. Tijdens de sessies worden de meditatieoefeningen aangeleerd en wordt educatie gegeven over het mindful omgaan met lichamelijke, emotionele en mentale ervaringen. Het is geen theoretische cursus, therapie of praatgroep, maar een praktische training waarin oefenen centraal staat. Het is essentieel dat men ook thuis dagelijks tijd neemt om te oefenen met behulp van een oefenmap en geluidsbestanden.

Workshop stresspreventie en relaxatietechnieken

3 x 2u, op 13, 17 en 20 maart
van 19.30u tot 21.30u
deelnamekosten : 135 euro

Welzijn en gezondheid hebben te maken met evenwicht. Evenwicht tussen spanningen en ontspanning; tussen draagkracht en draaglast. De boog raakt gespannen tot hij breekt. Het lichaam laat het ons weten wanneer de grens van die draagkracht is overschreden. Ons lichaam spreekt op alle mogelijke manieren : lichamelijk, mentaal en emotioneel. Vaak worden deze signalen van ons lichaam jammergenoeg te lang genegeerd.

Meer dan ooit heeft de moderne mens nood aan ‘innerlijke rust’. Stress en spanningen maken deel uit van het leven van een doorsnee man, vrouw of kind. Maar niet iedereen is even goed bestand tegen de eisen die de maatschappij aan ons stelt. Heel veel mensen ervaren te veel stress, en dit vaak gedurende langere periodes waarin er onvoldoende tot ontspanning gekomen wordt. Zo ontstaat vaak een vicieuze cirkel van typische stressklachten die je levenskwaliteit behoorlijk in het gedrang kunnen brengen.

Tijdens deze workshop nemen we onze stressoren onder de loep en hoe we deze kunnen elimineren of verminderen. We leren ook praktische ontspanningsoefeningen die je thuis of op het werk kan toepassen om de stress de baas te blijven.