Ons aanbod2014-10-25T06:56:57+00:00

Wij benadrukken dat alle vragen ernstig worden genomen en dat elke vraag apart onderzocht wordt om uit te maken wat het meest gepaste traject is.

Overzicht van het aanbod

DIAGNOSTIEK

– Intelligentieonderzoek
– Psycho-neurologisch onderzoek
– Onderzoek naar aandacht- en concentratievermogen
– Onderzoek naar de socio-emotionele ontwikkeling
– Belevingsonderzoek
– Gedragsobservaties
– Onderzoek ontwikkelingsstoornissen (o.a. Adhd, autisme) – i.s.m. psychiater

THERAPIE

Wat?

 • Individuele therapie voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar)
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psycho-educatie
 • Groepswerking in de vorm van vakantiekampen en vormingen

Hoe?

 • Gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Psychodrama
 • Creatieve technieken (met tekeningen, crea, enz…)
 • Lichaamsgericht werken en focussing

SCHOOLCOACHING

Binnen de school
– Samen met school en CLB zoeken naar een gepaste aanpak voor het kind
– Bijwonen van overleg en klassenraden
– Psychodiagnostiek ter aanvulling van een CLB-vraag
– Individuele begeleiding binnen de school (in overleg met de school)
– Klasobservaties
– Klasbegeleidingen (teambuilding & pestbusters)
– Psycho-educatie rond diagnostiek leerling
– Vormingen rond weerbaarheid en seksualiteit

Buiten de school
– Psychodiagnostiek rond schoolmoeilijkheden (i.s.m. logopediste)
– Leren leren
– Therapie rond emotionele factoren die leren bemoeilijken (oa. Faalangst)
– Ondersteuning ouders rond huiswerkbegeleiding
– Externe huiswerkbegeleiding en bijlessen

EXPERTISE