Therapie voor volwassenen2022-05-03T09:46:16+02:00

Therapie voor volwassenen

Afhankelijk van je vraag, kan je bij ons terecht voor:

 • Ouder- en gezinsbegeleiding 
 • Individuele therapie 
 • Relatietherapie
 • Gezinstherapie

 Ouder- en gezinsbegeleiding

Tijdens het opgroeien en opvoeden van kinderen kunnen er verschillende vragen rijzen:

 • Hoe krijg ik mijn kind zindelijk?
 • Wat moet ik doen als mijn kind niet luistert?
 • Hoe kan ik omgaan met een koppige peuter?
 • Is het normaal dat mijn kind tegenspreekt?
 • Wat kan ik doen als mijn kind gepest wordt?
 • Hoe kan ik mijn kind ondersteunen om zijn gevoelens te reguleren?

Soms kan je zelfs geconfronteerd worden met heuse uitdagingen binnen het opvoeden of opgroeien van je kind. Soms merk je dat je kind het moeilijk heeft, anders lijkt te ontwikkelen, gedragsproblemen vertoont en/of moeilijkheden ondervindt in het omgaan met emoties. Als ouder ben je dan vaak zoekende in hoe je met deze specifieke eigenheid of dit gedrag zou omgaan, dit in de opvoeding én binnen je gezinsleven.

Praktijk_Mondriaan2017V3
Een orthopedagoog kan dan een luisterend oor bieden, ondersteunen bij concrete opvoedingsvragen, samen met jou en/of je gezin op weg gaan. Samen zoeken we naar een werkende aanpak.

Vaak is er ook een invloed op het ruimere gezin. Andere gezinsleden of de context kunnen dan ook mee betrokken worden in de begeleiding. We onderzoeken dan hoe we op een positievere manier met elkaar kunnen omgaan, hoe we anders kunnen communiceren en wat de impact is van elkaars gedrag.

Tijdens de begeleiding staan de positieve opvoedingsaanpak en de eigen krachten van ouders en kind(eren) centraal. Vanuit een systeemtherapeutische bril wordt er aan de slag gegaan via verschillende methodieken. Het aantal gesprekken en de inhoud zijn afhankelijk van de vraag.

Individuele therapie, Relatie- en/of gezinstherapie

Voor volwassenen die individueel, met hun partner of met hun gezin moeilijkheden willen aanpakken of gewoon even de tijd willen nemen om ‘stil te staan’, werkt onze therapeut graag een gepersonaliseerd traject uit.

Maak HIER kennis met onze therapeut voor volwassenen.

 • Maak kennis met ons team voor volwassenen
 • Maak een afspraak
 • Terug naar therapie-overzicht