Diagnostiek en Onderzoek2022-11-25T11:46:07+01:00

Diagnostiek & Onderzoek

Indien u of de school specifieke vragen heeft omtrent de aandacht, intelligentie, het geheugen, de planningsvaardigheden en/of het ontwikkelingsniveau van uw kind, dan kunnen we een diagnostisch proces aangaan. Dit gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde testing. Naargelang de vraag zijn er verschillende vormen mogelijk. Er is het intelligentie- en/of neuropsychologisch onderzoek. Maar ook screening van ontwikkelingsstoornissen is een mogelijkheid.

Diagnostiek is bij ons steeds onderdeel van een traject. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren niet nodeloos getest worden, vandaar dat we voordien goed nagaan wat en waarom we iets gaan onderzoeken. Achteraf volgt ook een uitgebreide bespreking, we willen verder gaan dan de cijfertjes en het ruwe resultaat. Een verslag wordt meegegeven.

ONDERZOEKEN

Intelligentieonderzoek 
Een intelligentieonderzoek maakt een inschatitng van het cognitieve functioneren. We volgen de meest recente ontwikkelingen door te werken met het CHC-model. Na dit onderzoek krijgen we o.a. een goed zicht op het korte– en langetermijngeheugen, het redeneervermogen, de probleemoplossingsvaardigheden, de verwerkingssnelheid, enzovoort.

Onderzoek ontwikkelingsstoornissen (o.a. ADHD en autisme)
Onderzoek naar ontwikkeligsstoornissen zijn standaard vooronderzoeken die bij positief resultaat door een psychiater bevestigd moeten worden. Bij een vermoeden van ADHD kan een aandachts-en concentratietest worden uitgevoerd. Bij een vermoeden van autisme gaat het steeds om een combinatie van een ontwikkelingsanamnese, observaties en gestandardiseerde interviews.

Onderzoek naar leerstoornissen (o.a. dyslexie en dyscalculie)
Wanneer een kind hardnekkige problemen ervaart met lezen, schrijven en/of rekenen zou dit kunnen wijzen op een leerstoornis. Leerstoornissen worden steeds onderzocht in samenwerking met een logopedist. Vaak worden deze sessies aangevuld met een intelligentie-onderzoek. Aansluitend wordt een gepast advies geformuleerd voor de omgeving (o.a. voor de school).

Maak kennis met onze psychodiagnosticus

Nog vragen? Neem gerust contact op.