Veelgestelde vragen2019-04-07T06:07:06+02:00

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik beroep doen op een psycholoog?2019-04-06T14:06:27+02:00
Dit is een veelvoorkomende, maar niet eenvoudige vraag. Elke bezorgdheid behoeft geen psycholoog en niet voor elk probleem moet er een therapeutisch traject worden aangeboden. Sommige moeilijkheden horen gewoon ook bij een bepaalde levensfase of gebeurtenis (denk maar aan de puberteit of aan een rouwproces bijvoorbeeld). Anderzijds kan het soms erg aangewezen zijn om hulp te zoeken, maar zien anderen daar geen reden toe… Maar hoe weet ik dan wanneer ik naar de psycholoog moet? Of wanneer moet ik hulp zoeken voor mijn kind? Dit is iets dat elke ouder, elke jongere, elk kind voor zichzelf zal moeten voelen. Je kan het voelen door: – de bezorgdheid die jou niet loslaat (je bent er vaak met bezig); – en/of het dagdagelijkse functioneren van jezelf, je kind of jouw gezin wordt verstoord, het loopt niet zoals je zou wensen. De problemen slepen al een tijdje aan, het lijkt niet van voorbijgaande aard. – En/of de gewone zaken lijken moeite te kosten voor je kind. Het naar school gaan, eten, op school zijn, thuis zijn, hobby’s uitoefenen, slapen, enz… lopen niet zoals gewenst of baren je zorgen. – en/of anderen maken zich ernstige zorgen over het kind, het gezin, de jongere. U krijgt als ouders veel vragen en bedenkingen vanuit de huisarts, het CLB, de school, familie, enz… – en/of het kind lijkt zich nergens goed in zijn vel te voelen of net altijd op één bepaalde plaats storend gedrag te tonen. De oorzaak is misschien onduidelijk. – en/of het kind of de jongere geeft zelf aan nood te hebben aan extra begeleiding. Het is misschien voor het kind/de jongere niet duidelijk waar het zelf met worstelt. Of het kind wenst dit niet met de ouders te bespreken. – en/of als ouder heb je al alles geprobeerd wat binnen uw mogelijkheden ligt en u bent ten einde raad… Maar is een psycholoog niet voor gekken? En wat zal mijn omgeving denken? Jammer genoeg is het nog altijd zo dat we binnen onze maatschappij niet zo vertrouwd zijn met het werk van psychologen. We praten openlijk over onze doktersbezoekjes en de medicatie die we nemen, maar schamen ons nog vaak om openlijk te praten over hoe we ons voelen en dat we het soms ook even niet meer weten… Een psycholoog is er net voor geestelijk gezonde mensen die graag willen kijken naar hoe ze verder kunnen groeien. Dit gebeurt in alle vertrouwelijkheid, een psycholoog is namelijk strikt gebonden aan het beroepsgeheim. Maak gerust een afspraak indien u twijfelt. Het feit dat u nu op deze website bent, wil waarschijnlijk zeggen dat u ergens toch de stap wil zetten? Tijdens het intakegesprek zal er samen bekeken worden of er nood is aan een psycholoog of therapeutisch traject. Of indien nodig zal er doorverwezen worden naar een andere instantie.

 

Wat zeg ik tegen mijn kind als ik denk dat we langs een psycholoog moeten gaan?2019-04-06T14:11:36+02:00
Vaak zien we dat ouders het moeilijk vinden om aan hun kind te zeggen dat ze de stap naar een psycholoog hebben gezet. Wij zijn van mening dat openheid hierrond cruciaal is om vooruitgang te boeken. Als u niet weet hoe u dit moet aanbrengen, kan u misschien starten vanuit uw bezorgdheid. Bespreek met uw kind waar u zich zorgen over maakt of geef aan welk gedrag u niet meer onder controle hebt. Vertel het dat u even nood hebt om er iemand anders bij te halen om mee te kijken wat er aan de hand is. Geef mee dat het kind dit traject niet alleen zal moeten doen, ook u als ouder zal mee zoeken naar ondersteuning. Voor kleine kinderen is het woord ‘psycholoog’ vaak te abstract, dat kennen zij niet. Sommige ouders hebben het wel eens over een babbeldokter, een speeldokter of een zorgendokter. Dit maakt het soms makkelijker voor hen om te begrijpen wat de bedoeling is. Belangrijk is dan wel om het verschil met een dokter ook te benadrukken (het kind is niet ziek, behoeft geen medicatie, enz…). Het helpt soms ook om op voorhand een foto van de behandelende psycholoog te laten zien vanop de website. Bij oudere kinderen, jongeren is het goed om de website door te geven aan hen, zodat ze op voorhand zelf eens kunnen kijken wat de bedoeling is, wij wij zijn, enz… Motiveer hen om vragen mee te nemen op de eerste afspraak. Tijdens het eerste gesprek zal steevast (nogmaals) aan het kind worden uitgelegd wat we doen, hoe we dit doen, waarom het kind bij ons is, wat het beroepsgeheim is, enz…

 

Wat mag ik verwachten van een eerste gesprek?2019-04-06T14:12:47+02:00
Nadat u via telefoon of mail met ons een afspraak hebt gemaakt, zal u een bevestigingsmail ontvangen. Hierin zullen wij u vragen om uw persoonlijke gegevens (naam, adres, enz…) in aan te vullen, zodat we ons tijdens ons eerste gesprek kunnen focussen op de kern van de zaak. De eerste afspraak kan u beschouwen als een kennismakingsgesprek. We luisteren naar uw vragen en de reden waarom u tot bij ons bent gekomen. Deze afspraak is uiteraard vrijblijvend en verplicht u niet tot verdere stappen. Aan het einde van dit gesprek zal u te weten komen of wij ondersteuning kunnen bieden en op welke manier. De volgende te nemen stappen worden toegelicht en verdere afspraken worden ingepland.

 

Moet ik de vader/moeder altijd op de hoogte brengen van mijn afspraak?2019-04-06T14:16:16+02:00
Ja, wettelijk gezien mogen wij het kind slechts individueel zien als beide ouders van het kind hun akkoord geven. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn (tenzij een van de ouders ontzet is uit zijn rechten). Wij vragen u dan ook om steeds de andere ouder op de hoogte te brengen. En ook wij trachten deze mee in het traject te betrekken. Een akkoord wil zeggen dat de ouder op de hoogte is van uw aanmeding bij ons en dat deze ook over onze contactgegevens beschikt. Dit wil niet zeggen dat de andere ouder verplicht is om op gesprek te komen of verplicht is om bij te dragen. Indien een akkoord van één van de ouders niet verkregen wordt en u hebt toch een hulpvraag, zijn er nog wel alternatieven. We kunnen u als ouder ondersteunen en samen zoeken naar een geschikte aanpak. Of gezamenlijke sessies met u én het kind samen kunnen ook een optie zijn.

 

Kan ik bij jullie ook terecht voor eigen psychologische begeleiding (therapie voor volwassenen en/of relatietherapie)?2019-04-06T14:17:37+02:00
Vaak komt een vraag voor begeleiding van een kind niet alleen. Er volgt niet zelden een vraag naar eigen ondersteuning. Wij kijken samen met u naar u als ‘ouder’. Hoe beleeft u het ouderschap? Waar ondervindt u moeilijkheden? Hebt u nood aan opvoedingsondersteuning? Enz… Als uw vragen echter de vragen als moeder of vader overstijgen en u hebt nood om uw eigen verhaal als man, vrouw, partner, enz… te doen, dan verwijzen wij graag door naar gespecialiseerde therapeuten voor volwassenen of erkende relatietherapeuten. Het is vaak goed om deze twee sporen parallel naast elkaar te laten lopen, zodat zowel het kind als u als ouder een eigen ruimte hebt en een eigen vertrouwensfiguur. Indien gewenst kan er overleg zijn tussen beide therapeuten

 

Hoe weet ik zeker dat ik bij een erkende psycholoog of psychotherapeut terecht kom?2019-04-06T14:19:03+02:00
Tot voor kort kon iedereen zich therapeut noemen en dat zorgde soms wel eens tot verwarring bij de cliënt. Uiterlijk tegen 1 september 2016 zou de uitoefening van klinisch psycholoog en psychotherapeut ook in de praktijk wettelijk geregeld moeten zijn. Dat zou willen zeggen dat enkel mensen met een universitair diploma in de psychologie met daarboven nog een door de overheid erkende therapie-opleiding (postgraduaat) de titel zouden mogen dragen. In praktijk Mondriaan werken enkel erkende psychologen en geschoolde psychotherapeuten. Alle erkenningsnummers zijn vrij te vinden op onze website.

 

Hoe verloopt een therapeutisch proces?2019-04-06T14:20:11+02:00
Meer informatie over de stappen die genomen worden tussen uw eerste telefoontje, tot aan de afronding leest u hier bij Werkwijze. Indien u graag meer wil weten over wat therapie is en hoe dit werkt, kan u hier terecht.

 

Worden wij als ouder ook gehoord tijdens een therapeutisch proces van ons kind?2019-04-06T14:21:32+02:00
Uiteraard zal u als ouder gehoord worden tijdens het therapeutisch proces van uw kind. Dat wil echter niet zeggen dat dit standaard zal gebeuren door dezelfde persoon als diegene die uw kind begeleidt. Dit zal afhangen van de problematiek, de vraag en de leeftijd van uw kind. Bij aanvang van de therapie zullen wij dit samen bespreken en hierrond afspraken maken waar iedereen zich in kan vinden.

 

Wat is beroepsgeheim en geldt dit ook bij minderjarigen?2019-04-06T14:22:32+02:00
Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat alle informatie die een cliënt hen toevertrouwt niet zonder hun toestemming zomaar mag doorgegeven worden aan anderen. Wat u ons toevertrouwt als ouder, zal niet automatisch doorstromen naar uw kind. Maar ook andersom geldt het beroepsgeheim, hoe jong ook het kind. Wat uw kind in individuele sessies brengt, zal nooit zonder zijn toestemming of mede-weten aan u worden doorgegeven. Het beroepsgeheim geldt uiteraard ook naar derden. Wij geven zonder uw toestemming nooit informatie door aan huisartsen, school, CLB, enz…

 

Wordt de school/het CLB van mijn kind altijd betrokken?2019-04-06T14:23:41+02:00
Neen. Dit gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is én mits toestemming van de ouders en het kind.

 

Hoe lang duurt een afspraak? Hoe lang duurt een sessie?2019-04-06T14:24:35+02:00
Standaard duurt een intakegesprek 90 minuten en individuele sessies 60 minuten. Let wel: De sessies van 60 minuten omvatten 50 minuten effectieve begeleiding of therapie, de overige tijd wordt besteed aan het maken van afspraken, telefonische contacten, mails beantwoorden, contact met doorverwijzers, overleg met collega’s, opmaak dossier, verslaggeving, enz. Voor uitgebreidere informatie over de duur van andere sessies (bijvoorbeeld bij diagnostiek enz.) of voor informatie rond de tarieven, druk hier.

 

Hoeveel gaat dit mij kosten? Wat is inbegrepen in de prijs? Heb ik recht op terugbetaling van de mutualiteit?2019-04-06T14:25:57+02:00
Alle informatie over de tarieven, vindt u hier terug.

 

Op welke wijze kan ik betalen bij jullie?2019-05-01T19:36:23+02:00
Wij vragen om aan het einde van de sessie steeds cash te betalen. Wij werken niet via overschrijvingen of facturen. Ook aanvaarden wij geen bankkaarten. U krijgt telkens een betalingsbewijsje mee.