Therapie2019-04-08T07:59:16+02:00

Therapie

Psychologische begeleiding en individuele therapie voor kinderen en jongeren dat is onze hoofdtaak. Daarnaast kan er gewerkt worden met het ganse gezin of met u als ouder (individuele therapie, ouder- en gezinsbegeleiding en/of relatietherapie).

Het doel kan verschillend zijn. Meestal streeft men naar verandering, maar ook naar aanvaarding, het in contact komen met- of zicht krijgen op het geheel zijn mogelijke doelstellingen.

Concreet kan dit via gesprekken, maar ook vaak via creatieve of actieve methodieken (tekeningen, spel, muziek, psychodrama, focussing, enz…).

Afhankelijk van de problematiek, kiezen we de meest geschikte therapeut. U kan terecht komen bij een client-centered therapeut, maar ook bij een gedrags- of systeemtherapeut.  Uw noden als cliënt staan centraal. We werken zelden met vaste structuren, elke therapie is anders en op maat. We geloven erin dat ieder van ons zelf de kracht bezit om tot verandering te komen.

De nodige duur en frequentie van de therapie wordt steeds onderling besproken.