Voorstelling
Doelgroep
Aanbod
Werkwijze

Voorstelling Praktijk

Ondertussen kan je Praktijk Mondriaan gerust een gevestigde waarde binnen het Antwerpse werkveld noemen. Niet alleen professionals, maar ook heel wat ouders vonden reeds de weg naar onze praktijk. We willen openstaan voor iedereen die vragen heeft rond het psychologisch welzijn van zijn kind of met opvoedingsvragen zit. Het aanbod van Mondriaan is ruim. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 21 jaar), maar ook ouders en gezinnen kunnen er terecht voor een therapeutisch traject. Indien nodig kunnen er psychodiagnostische onderzoeken uitgevoerd worden. Wenst u liever in groep te werken? Dan kunnen wij onze kampen en workshops van harte aanbevelen!
Afspraak op één van onze praktijklocaties, in Berchem (Antwerpen) of in Malle (Kempen). Beide praktijken zijn makkelijk te bereiken met de auto en het openbaar vervoer.

Wat is onze Visie?

Het kader van waaruit gewerkt wordt, wordt afgestemd op uw noden. Dit kan ontwikkelingsgericht, client-centered of gedragstherapeutisch zijn. U staat dus centraal. We vinden het belangrijk om samen een verbintenis aan te gaan, waarin zowel de cliënt als de therapeut hun eigen verantwoordelijkheden in kunnen opnemen.

Samen, niet alleen

Twijfelen en zich zorgen maken zijn onderdeel van het leven, maar soms neemt het teveel ruimte in. Je denkt voortdurend aan wat er niet goed gaat of je merkt in het gedrag van je kind dat er iets niet klopt. Praktijk Mondriaan wil geen snelle, flitsende oplossing bieden (die hebt u allicht al allemaal geprobeerd), maar wil samen kijken naar wat er aan de hand is. Een andere en professionele kijk kan verhelderend werken én vanaf nu moet je het niet meer alleen dragen...

Respect voor wie je bent

We trachten een ruimte te scheppen waar je mag zijn wie je bent. De therapeut neemt zijn tijd en aanvaardt wat er komt. Alle vragen en twijfels worden ernstig genomen.

Vrijheid stimuleert groei

We werken ervaringsgericht en op maat. Voor diegenen die dat wensen gaan we dieper. We zoeken een antwoord op de vraag: “Waarom komen deze zorgen steeds opnieuw terug?”. We willen herhaling van deze pijn in de toekomst vermijden en groei stimuleren. We werken in alle vrijheid, u wijst de weg. Geen vaste programma's dus, maar steeds aangepast aan uw noden.

Professionaliteit

Al onze medewerkers zijn erkende psychologen. Een stevig onderbouwd kader én controle op eigen werk zijn 2 belangrijke peilers binnen onze visie. Voortdurend bijscholen, het bijwonen van seminaries en eigen intervisie/supervisie zijn onze garantie voor een professionele hulpverlening.

U heeft nog meer informatie nodig ?

Wie kan bij ons terecht?

Alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 21 jaar) en hun ouders zijn welkom bij Mondriaan.

Tijdens het eerste gesprek zullen we samen uitzoeken of we ook effectief een aanbod kunnen doen dat antwoord biedt op uw vraag.

DSC 0923 Voorstelling Praktijk Mondriaan

Maar hoe weet ik dan wanneer ik naar de psycholoog moet? Of wanneer moet ik hulp zoeken voor mijn kind?
    Dit is iets dat elke ouder, elke jongere, elk kind voor zichzelf zal moeten voelen. Je kan het voelen door:

  • De bezorgdheid die jou niet loslaat, je bent er vaak met bezig.
  • Het dagdagelijkse functioneren van jezelf, je kind of jouw gezin wordt verstoord, het loopt niet zoals je zou wensen. De problemen slepen al een tijdje aan, het lijkt niet van voorbijgaande aard.
  • De gewone zaken lijken moeite te kosten voor je kind. Het naar school gaan, eten, hobby's uitoefenen, slapen, enz... lopen niet zoals gewenst of baren je zorgen.
  • Anderen maken zich ernstige zorgen over het kind, het gezin, de jongere. Je krijgt als ouders veel vragen en bedenkingen vanuit de huisarts, het CLB, de school, familie, enz...
  • Je kind lijkt zich nergens goed in zijn vel te voelen of net altijd op één bepaalde plaats storend gedrag te tonen. De oorzaak is misschien onduidelijk.
  • Het kind of de jongere geeft zelf aan nood te hebben aan extra begeleiding. Het is misschien voor het kind/de jongere niet duidelijk waar het zelf met worstelt. Of het kind wenst dit niet met de ouders te bespreken.
  • Als ouder heb je al alles geprobeerd wat binnen uw mogelijkheden ligt en u bent ten einde raad.

U heeft nog meer informatie nodig ?

Wat is het aanbod?

Als antwoord op uw vraag wordt er een begeleidingstraject op maat gemaakt. Deze kan bestaan uit één of meerdere aspecten.

Diagnostiek

We zoeken samen uit wat er juist aan de hand is via een (gestructureerd) diagnostisch proces. Er is de mogelijkheid naar het testen van intelligentie, aandacht, planningsvaardigheden, enz... Maar ook een ruimer belevingsonderzoek behoort tot de mogelijkheden. Meer info vindt u op de pagina 'diagnostiek'.

Therapie

Als we iets willen door-werken, kan dit aan de hand van een therapeutisch traject. Individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning behoren tot de mogelijkheden. Meer informatie vindt u op de pagina 'Therapie'.

Begeleiding

Als ouder ben je vaak zoekende in hoe met eigenheid en gedrag om te gaan. Een orthopedagoog kan dan een luisterend oor bieden, ondersteuning bieden bij concrete opvoedingsvragen, samen met jou en/of je gezin op weg gaan en samen zoeken naar een werkende aanpak..

Kampen & Workshops

Op woensdagen en tijdens de schoolvakanties worden er kampen aangeboden, de zogenaamde 'groei'-kampen. Hier komen kinderen of jongeren met dezelfde levensvragen samen of wordt er rond een bepaald thema gewerkt. Het doel is ontspanning te combineren met vorming of contact met lotgenoten. Thema's die aan bod kunnen komen zijn: sociale vaardigheden, faalangst, zelfbeeld, (v)echtscheidingen, rouw, enz...

DSC 0874 Voorstelling Praktijk Mondriaan

U heeft nog meer informatie nodig ?

Hoe gaan we te werk?

Aanmelding

U hebt voor uzelf uitgemaakt dat u ons wenst te contacteren? Dan kan dat via telefoon, mail of via ons contactformulier op de website (neem een kijkje op onze contact-pagina). We bekijken uw vraag en u wordt binnen de 3 werkdagen zelf door ons gecontacteerd.

Ofwel wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek, ofwel verwijzen we u door naar een instantie waarvan we denken dat die u beter kan helpen. Door de jaren heen hebben wij een netwerk aan contacten uitgebouwd met therapeuten, psychiaters, medisch specialisten, CLB-medewerkers en maatschappelijk werkers uit uw buurt.

Intake

Samen plannen we onze eerste afspraak. U komt meestal samen met uw gezin (afhankelijk van wat we afspreken) tot in de praktijk. We gaan dieper in op uw vragen en verduidelijken welk traject we kunnen aanbieden.
Een intakegesprek is vrijblijvend. U beslist zelf of u wenst in te gaan op ons aanbod of niet. Indien u met ons verder wil, plannen we meteen de volgende afspraken in.

Traject

Zoals afgesproken tijdens de intake, starten we met het begeleidingstraject.
De wijze waarop de sessies verlopen is altijd verschillend en aangepast aan het kind (of de ouder). Dit kan aan de hand van gesprekken, maar er wordt ook gewerkt met meer actieve en creatieve methodes zoals tekeningen, spel, muziek, psychodrama, enz.
Het doel is telkens (h)erkenning, aanvaarding en/of verandering van de klachten. Als het echter niet duidelijk is wat er aan de hand is (of hoe ernstig men de klachten moet inschatten), kan men een diagnostisch proces aangaan om dit te onderzoeken.
De duur van een traject is nooit te voorspellen, maar we trachten wel om samen om de 6 weken even af te toetsen of u nog tevreden bent en of u nog (in dezelfde richting) wenst verder te gaan.

Afronding

Als de klachten verdwijnen en/of we het gevraagde inzicht hebben bereikt, kunnen we in overleg starten met de afronding. Dit doen we bewust traag om herval te voorkomen. Indien uw traject afgerond is, maar u hebt nadien toch nog vragen of graag een nieuw gesprek, dan bent u altijd welkom!

U heeft nog meer informatie nodig ?