Siham Marraha2020-09-30T13:20:05+02:00

Project Description

PROFIEL

Hallo iedereen!

Ik ben Siham en ik ben Klinisch Psychologe van opleiding en Cognitieve Gedragstherapeute i.o. Al tijdens mijn opleiding Klinische Psychologie had ik een grote interesse in ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren. Psychische moeilijkheden bij kinderen en jongeren kunnen immers op verschillende manieren (neerslachtigheid, angstproblemen, moeilijkheden met leeftijdsgenoten, opstandig gedrag, psychosomatische klachten als hoofd- of buikpijn,..) tot uiting komen en het geeft mij steeds voldoening om de ontwikkeling van deze kinderen terug op de rails te krijgen.

Allereerst probeer ik aan de hand van een belevingsonderzoek meer zicht te krijgen op de mogelijke oorzaken van de moeilijkheden en de innerlijke leefwereld van de kinderen/jongeren. Wat zijn de dingen die hem/haar bezig houdt? Hoe gaat hij/zij met emoties om? Hoe kijkt hij/zij naar zichzelf?
Afhankelijk van de leeftijd gebeurt dit via gesprekken maar ook d.m.v. tekenopdrachten, spelobservaties en creatieve en projectieve opdrachten wordt er onrechtstreeks naar de belevingswereld van het kind of jongeren gepeild.

Op basis van het belevingsonderzoek en de noden en hulpvragen, kan er nadien individuele psychotherapie opgestart worden. Binnen mijn therapieën hanteer ik voornamelijk een cognitief gedragstherapeutisch denkkader waarbij er inzicht wordt gegeven over hoe ‘denken’, ‘voelen’ en ‘doen’ elkaar wederzijds beïnvloeden.
Aan de hand van bepaalde technieken kan zowel de manier van denken van het kind of jongere als de manier van gedragen beïnvloed worden. Afhankelijk van de problematiek kan de focus in de therapie ofwel meer op het ‘denken’ ofwel meer op het ‘doen’ liggen.

Naast individuele psychotherapie is er uiteraard ook de mogelijkheid om ouderbegeleiding op te starten. Ouders die ondersteuning wensen bij de opvoeding en/of aanpak van hun kind met zijn/haar specifiek probleem, kunnen ook bij mij terecht.

IK WERK GRAAG ROND

 • Emotionele problemen (vb. angst, depressie trauma,..)
 • Gedragsproblemen (vb. conflicthantering, opstandig gedrag,..)
 • Sociale vaardigheden
 • Emotieregulatie
 • Schoolse moeilijkheden (vb. demotivatie, faalangst, werkhoudingsproblemen,…)

Opleidingen

 • Postgraduaat in de cognitieve gedragstherapie i.o (UGent-KULeuven)
 • Master in de klinische psychologie (VUB)
 • Bachelor in de toegepaste psychologe (Lessius)

Naast Mondriaan

Werk ik als psycho-pedagogisch consulent in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in Antwerpen.

PROFIEL

Hallo iedereen!

Ik ben Siham en ik ben Klinisch Psychologe van opleiding en Cognitieve Gedragstherapeute i.o. Al tijdens mijn opleiding Klinische Psychologie had ik een grote interesse in ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren. Psychische moeilijkheden bij kinderen en jongeren kunnen immers op verschillende manieren (neerslachtigheid, angstproblemen, moeilijkheden met leeftijdsgenoten, opstandig gedrag, psychosomatische klachten als hoofd- of buikpijn,..) tot uiting komen en het geeft mij steeds voldoening om de ontwikkeling van deze kinderen terug op de rails te krijgen.

Allereerst probeer ik aan de hand van een belevingsonderzoek meer zicht te krijgen op de mogelijke oorzaken van de moeilijkheden en de innerlijke leefwereld van de kinderen/jongeren. Wat zijn de dingen die hem/haar bezig houdt? Hoe gaat hij/zij met emoties om? Hoe kijkt hij/zij naar zichzelf?
Afhankelijk van de leeftijd gebeurt dit via gesprekken maar ook d.m.v. tekenopdrachten, spelobservaties en creatieve en projectieve opdrachten wordt er onrechtstreeks naar de belevingswereld van het kind of jongeren gepeild.

Op basis van het belevingsonderzoek en de noden en hulpvragen, kan er nadien individuele psychotherapie opgestart worden. Binnen mijn therapieën hanteer ik voornamelijk een cognitief gedragstherapeutisch denkkader waarbij er inzicht wordt gegeven over hoe ‘denken’, ‘voelen’ en ‘doen’ elkaar wederzijds beïnvloeden.
Aan de hand van bepaalde technieken kan zowel de manier van denken van het kind of jongere als de manier van gedragen beïnvloed worden. Afhankelijk van de problematiek kan de focus in de therapie ofwel meer op het ‘denken’ ofwel meer op het ‘doen’ liggen.

Naast individuele psychotherapie is er uiteraard ook de mogelijkheid om ouderbegeleiding op te starten. Ouders die ondersteuning wensen bij de opvoeding en/of aanpak van hun kind met zijn/haar specifiek probleem, kunnen ook bij mij terecht.

IK WERK GRAAG ROND

 • Emotionele problemen (vb. angst, depressie trauma,..)
 • Gedragsproblemen (vb. conflicthantering, opstandig gedrag,..)
 • Sociale vaardigheden
 • Emotieregulatie
 • Schoolse moeilijkheden (vb. demotivatie, faalangst, werkhoudingsproblemen,…)

Opleidingen

 • Postgraduaat in de cognitieve gedragstherapie i.o (UGent-KULeuven)
 • Master in de klinische psychologie (VUB)
 • Bachelor in de toegepaste psychologe (Lessius)

Naast Mondriaan

Werk ik als psycho-pedagogisch consulent in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in Antwerpen.